Beginselen van coaching

DE POSICS EN HET CONCEPT
 Coachtraject

Wij begrijpen dat coaching gaat over de individuele leerling en het team of de organisatie. Velen van ons voelen zich vertrouwd met de kindersport (het is iets wat wij als kinderen ook hadden), of de carrière, of de sport in een of andere gemeenschap. De grondbeginselen van coaching zijn gebaseerd op een positieve doelgerichte benadering van de leerling en het team. Het gaat om het ondersteunen en aanmoedigen van een persoon, van het veiligstellen van zijn integriteit, tot het bewegen van hem op een progressief hoger niveau van prestatie en succes. De beste teams en organisaties hebben een doelgerichtheid om meer en meer te bereiken.

Wij denken gewoonlijk aan coaching als iets dat potentieel voor ons (of voor onze teams) kan werken. Eigenlijk zijn we meer geïnteresseerd om te weten wat we kunnen verwachten van het coachingproces, inclusief de volgende 7 dynamieken en de fase ertussenin. Deze informatie zou kunnen leiden tot meer begrip van de nuts and bolts van het hebben van een productief coaching proces, en in het bijzonder ons een grotere kans geven om er meer effectief van te profiteren, waar het coaching betreft.

1. Coaching erkent dat de opleiding/conditionering waartoe de leerling is opgeleid (of nog wordt opgeleid) een vorm van coaching is die hem conditioneert om de nodige vaardigheden te verwerven om als "coach" te functioneren. Het worden van "een coach" komt tot stand met tijd, training en ontwikkeling. Hoewel er vele manieren zijn om te coachen, beoefenen velen verschillende technieken, maar de basistechnieken zijn gemeenschappelijk voor alle coaches:

Dit is een logische opeenvolging in de praktijk. Vanuit de individuele en lokale context is het van essentieel belang dat de coach de principes die betrokken zijn bij het coachen van anderen begrijpt, omarmt en erop vertrouwt. Het is vanuit het gezichtspunt van de coach dat het coachingproces efficiënt is en het meest efficiënt zal werken.

Dit is sterk van toepassing op het werk met mensen die besloten hebben als coach te werken op een hoger analyseniveau, aangezien alleen zulke ervaren mensen het best gekwalificeerd zijn voor dergelijke posities. Wij kunnen met anderen coachen, maar de basis-efficiëntie komt van het ontwikkelen van een verstandhouding met de mensen in het specifieke team.

2. Coaching kan worden beschouwd als een methode om de problemen van de inhoud te scheiden. (Het is eerder een activiteit dan een standpunt of een inhoud)

3. Het proces van ons best doen om onze cliënten te coachen is een actief proces dat alleen het beste resultaat van de taak oplevert, omdat wij als coaches met onze cliënten beginnen en blijven werken in de praktische inhoud in plaats van met het eigenlijke proces. (Dit principe is aangeduid als zonde 2009)

4. De inhoud van het proces is elegantie, het is elegant.

5. Coaching isOKeohor gecreëerd door de handeling van het gebruik van het idee van het managen van verandering in plaats van een methode van hemisp leerling of trainer Afstemmen van het proces voor elke cliënt en elke situatie.

6. Omdat coaching een hemisferische besteding inhoudt van sessies, vergaderingen, tijd en geld, kunnen we kieskeurig zijn met de woorden die we gebruiken en de cliënten die we kiezen. (We zijn zeker denominaties van de coaching beweging. Mensen als JackProtLS per coaching van gisteren moeten worden vermeden)

7. Wij coachen mensen in relaties. Degenen die komen, komen vaak naar voren als de beste personen om bij in de buurt te zijn. Wij coachen mensen die volledig vertrouwen in ons kunnen hebben om hun leven en het leven van anderen in nieuwe richtingen te bewegen. Wij moedigen mensen aan en inspireren hen om eerlijk genoeg te zijn tegenover onze cliënten om toe te geven wanneer zij hulp nodig hebben, en wij zoeken die hulp. Wij helpen anderen om voor zichzelf te denken en te beslissen, zonder dat de angst voor de gevolgen door hun hoofd speelt.

Heb plezier, wees creatief "Wij noemen het "in game coaching". We gaan ons coachingsproces in met een gevoel voor wat er nodig is om een cliënt naar een nieuwe en betere plek (of meer of andere doelen) te leiden. We brengen ze in beweging, ongeacht wat we voelen. We houden de cliënt vast zoals we onszelf vasthouden. We inspireren, motiveren, en door ons coaching werk faciliteren we hun zijn, met een ongehoorde snelheid. We houden hen vast, steunen, observeren en vieren in een ongewone eenheid. We wagen ons verder dan de normale relatie om de enige persoon te helpen een veranderd wezen te zijn en geen twijfels of angsten te hebben over de toekomst. We coachen hen met passie, omdat we gedwongen zijn dat te zijn.'Hun coach en niet omdat we coach zijn. We zijn een deel van Coach."(1)